• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) แยกตามเขตหน่วยงานในสังกัด

ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) แยกตามเขตหน่วยงานในสังกัด

ไฟล์แนบ :   a2562-1.pdf